top of page

Over Stichting Tamar Center

Deze Nederlandse stichting heeft als doel de belangen van Tamar Center in Thailand te behartigen. De stichting tracht haar te bereiken door in Nederland op een zo mogelijk manier bekendheid te geven aan het werk van Tamar Center, o.a. door informatie te geven op markten, evenementen en middel de website en de van Tamarproducten. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft de ANBI-status.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24346554

Het fiscaal nummer is: NL 8121.61.555

 

Op 1 januari 2022 bestond het stichtingsbestuur uit de volgende bestuursleden:

      Voorzitter: Mevr. M. Ruitenberg        (center.tamar@gmail.com)

      Secretaris: Dhr. F. van de Giessen       (secretaris.stct@gmail.com)

      Penningmeester: Mevr. M. Zirkzee      (stct.penningmeester@gmail.com)

      Bestuurslid: Dhr. J.H. Rorije

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun inzet. Wel kunnen bestuursleden kosten, gemaakt in de uitoefening van hun functie, ontvangen door de stichting.

In het jaarverslag 2022 geeft het bestuur verantwoording van de activiteiten en het financieel overzicht van het afgelopen jaar. Deze is hier te downloaden

Het beleidsplan 2023-2025 is hier te downloaden .

Het Standaardformulier publicatieplicht voor de ANBI algemeen is hier te downloaden.

Stichting Tamar Center Thailand hanteert de AVG-regels

Het fraudeprotocol kunt u hier vinden

Bent u geïnteresseerd in het werk van deze stichting en hoe deze gericht aan het werk van het Tamar Center in Thailand, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw Manouk Ruitenberg door te mailen naar center.tamar@gmail.com

Er zijn verschillende manieren waarop u het werk kunt sponsoren.

U kunt een eigendom van schenking overmaken van elk willekeurig bedrag. Er is geen donatie te groot of te klein.
Op https://www.tamarcenter.org/geven vindt u een overzicht van doelen voor uw donatie. Al uw donaties komen 100% ten goede van het werk in Thailand.

Giften kunnen worden overgemaakt naar een van de volgende rekeningen:

  • NL83 RABO 0395 3798 73 - algemene rekeningnummer van Stichting Tamar Centre Thailand. Dit nummer wordt gebruikt voor algemene giften en voor giften met bestemming Isaan (dit specifiek vermelden).

  • NL74 RABO 0395 3752 82 - rekeningnummer van Stichting Tamar Center Thailand ten doel van het kind-sponsor-project van Thaise staf in het Tamar Center.

  • NL59 RABO 0103 6362 18 - rekeningnummer van Stichting Tamar Centre Thailand, ten behoeve van huisvesting in Pattaya.

Voor verdere informatie over giften kunt u contact opnemen met de penningmeester via stct.penningmeester@gmail.com

 

ANBI.jpg
bottom of page