top of page

Über Stichting Tamar Center

Deze Nederlandse stichting heeft als doel de belangen van Tamar Center in Thailand te behartigen. Die stichting tracht haar doel te bereiken door in Nederland op een zo zücht mogelijke manier bekendheid te veven aan het werk van Tamar Center, oa Door information te veven op markten, Evenementen en middels de website und de verkoop van Tamarproducten. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Derhalve heeft de stichting de ANBI-Status.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24346554

Die Steuernummer lautet: NL 8121.61.555

 

Op 1 januari 2021 bestond het stichtingsbestuur uit de volgende bestuursleden:

      Voorzitter: Mevr. M. Ruitenberg        (center.tamar@gmail.com)

      Sekretärin: Dhr. F. van de Gießen       (secretaris.stct@gmail.com)

      Penningmeester: Mevr. M. Zirkzee      (stct.financieel@solcon.nl)

      Besturslid: Dhr. R. Rorije

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun inzet. Wel kunnen bestuursleden kosten, gemaakt in de uitoefening van hun functie, vergoed krijgen Door de stichting.

In het jaarverslag 2020 geeft het bestuur verantwoording van de activiteiten en het financieel overzicht van het afgelopen boekjaar.

Het beleidsplan 2019-2021 ist hier zum downloaden .

Het Standaardformulier publicatieplicht voor de ANBI Algemeen ist hier zum downloaden .

Stichting Tamar Center Thailand hanteert de AVG-regels

Het Fraudprotocol kunt u hier vinden

Bent u genteresseerd in het werk van deze stichting en hoe deze bijdraagt aan het werk van het Tamar Center in Thailand, dan kunt u contact openmen met de voorzitter, mevrouw Manouk Ruitenberg door te mailen naar center.tamar@gmail.com

Er zijn verschillende manieren waarop u het werk kunt sponsoren.

U kunt een eenmalige of maandelijkse donatie overmaken van elk willekeurig bedrag. Er ist geen donatie te groot von te klein.
Op https://www.tamarcenter.org/geven vindt u een overzicht van mogelijke doelen voor uw donatie. Al uw spenden komen 100% ten goede van het werk in Thailand.

Giften kunnen worden overgemaakt naar een van de volgende rekeningen:

  • NL83 RABO 0395 3798 73 - algemene rekeningnummer van Stichting Tamar Center Thailand. Dit nummer wordt gebruikt voor algemene giften en voor giften met bestmming Isaan (dit graag specifiek vermelden).

  • NL74 RABO 0395 3752 82 - Rekeningnummer von Stichting Tamar Center Thailand zehn behoeve von dem freundlichen Sponsor-Projekt von Thaise staf im Tamar Center.

  • NL59 RABO 0103 6362 18 - Rekeningnummer von Stichting Tamar Center Thailand, zehn behoeve van huisvesting in Pattaya.

Voor verder information about giften kunt u contact opnemen met de penningmeester via stct.financieel@solcon.nl

 

ANBI.jpg
bottom of page