ยินดีต้อนรับ์์

เราให้ความหวัง นำการรักษาและให้ชีวิตใหม่กับผู้หญิงบาร์ในพื้นที่เมืองพัทยา

ศูนย์ทามาร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2542 เพื่อนำความหวังมาสู่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงสี นำการรักษาโดยผ่านทางความรักด้วยหลักการทางพระคัมภีร์ ให้การศึกษาและให้โอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพให้กับผู้หญิงบาร์

ศูนย์ทามาร์เติบโตขึ้นมาหลายปี สามารถเข้าถึงผู้หญิงเหล่านี้ได้อย่างมาก ขณะนี้เราเปิดศูนย์สองแห่งคือ ในเมืองพัทยาและอีกสองศูนย์ที่เพิ่งเปิดใหม่ทางภาคอีสาน

ศูนย์ทามาร์เป็นส่วนหนึ่งของ Youth With a Mission (YWAM) แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตและได้รับการสนับสนุนจาก Stichting Tamar Center Thailand

Tamar Cards

These original designs feature rich colors and unique floral style that will add a touch of class to any occasion. TamarProducts.com/collections/all-cards

Tamar Jewelry

The bracelet, a symbol of international friendship, is created by the women of the Tamar Center in Pattaya. TamarProducts.com/jewelry.php

Tamar Bakery

For those who live in Pattaya, we have delicious cakes. www.TamarBakery.com

Profession

It's our desire is to provide the girls with an alternative to the often devastating job as a bar girl/prostitute.

Unity

From the early years Tamar Center felt it was important to create unity in the body of Christ here in Pattaya.