Preventie

Als het leven van de vrouwen is veranderd wil het Tamar Center hen ook helpen met de relaties met hun familie in de dorpjes. Vaak is er onvergevingsgezindheid, bitterheid en boosheid naar hun eigen familie. We vormen een team en gaan naar het geboortedorp van de vrouwen. Deze vrouwen fungeren als sleutelfiguur in de contacten in het dorp en zijn een levend getuigenis van de verandering die er in hun leven plaats heeft gevonden. Het outreach team gaat twee keer per maand naar Issan, de streek waar de meeste vrouwen vandaan komen, om de families van de vrouwen te bezoeken. Het bezoek aan hun familie geeft ons nog meer kans om een verandering in hun leven plaats te zien vinden.

Preventie centrum – Khorat

In july 2010 opende het Tamar Centrum een nieuwe locatie in Khorat. In deze stad hebben we geinvesteerd in het opbouwen van relaties met de lokale kerken en helpen we mee in een vrouwenopvang voor misbruikte vrouwen en kinderen. Op deze manier bieden we hoop, nieuwe economische mogelijkheden en onderwijs over de realiteit van de sex-industrie in Pattaya. Momenteel hebben we verschillende stafleden en houden we ons bezig met de opbouw van relaties met de dorpen in de omgeving van Khorat. Elke week bezoeken we vijf dorpen. We bieden deze dorpen:

  • Kleine groepen – Om te onderwijzen over relationele en familiaire normen en waarden vanuit een bijbels perspectief.
  • Engelse lessen – Het geven van Engelse lessen aan de kinderen uit de dorpen. Dit is een goede manier om hen beter te leren kennen en hen belangrijke vaardigheden aan te leren.
  • Kinderwerk – Tijd doorbrengen met de kinderen zodat ze zich veilig voelen en ervaren dat ze geliefd zijn. Dit wordt gedaan door sport en spel. Op deze manier kunnen de kinderen weer even ‘echt kind’ zijn.

Visie

We verlangen ernaar om de dorpen te ondersteunen met hun financiele problemen. We willen graag samenwerken met de dorpen om hen te ondersteunen bij de al bestaande ondernemingen zoals viskwekerijen, varkens fokken etc. Er zijn ook mogelijkheden om een onderneming op te starten. Op die manier ontstaat er meer werkgelegenheid en inkomen voor de dorpen. We hebben het verlangen om een preventief programma op te starten. We hebben al stappen ondernomen om deze programma’s voor de families te ontwikkelen. Door middel van zo'n programma is het voor ons mogelijk om de families te onderwijzen over de realiteit wat betreft het werken in Bangkok, maar vooral ook in Pattaya.

In de toekomst willen we graag een leiderschapstraining starten, zodat de inwoners van de dorpen zelf de lopende groepen over kunnen nemen. Op deze manier hopen we de dorpen op een posititieve, christelijke wijze te bereiken door het woord van God. We streven ernaar om een familie te vormen, zodat er mogelijkheden ontstaan voor vrijheid en vergeving binnen de dorpen.

Het werk is zo sterk gegroeid dat is besloten om “Khorat” zelfstandig te laten opereren als zelfstandig project onder “Project LIFE Foundation”. In 2015 is een overgangsfase ingegaan naar verdere verzelfstandiging. Voor de herkenbaarheid is besloten om voorlopig nog wel de naam “Tamar Center Khorat”  aan te houden. Ze hebben ook al een eigen website: http://tamarcenterkhorat.webs.com

Er wordt steeds meer toegewerkt om “Khorat” los te weken van het Tamar Center in Pattaya, met eigen netwerken en eigen ondersteuning, zodat nieuwe initiatieven en aktiviteiten kunnen ontwikkelen om het gezamenlijke doel te dienen.

Preventie Centrum – Chaiyaphum

Chaiyaphum bevindt zich in het Noord-oosten van Thailand. Primair is akkerbouw hier de belangrijkste industrie. We zijn een preventief centrum in Chaiyaphum gestart. Momenteel werken we aan het opbouwen van relaties met de lokale bevolking door middel van evangelisatie. We zijn een speciaal programma voor kinderen gestart. Tijdens deze naschoolse activiteiten proberen we een veilige omgeving voor de kinderen te creëren tot dat hun ouders klaar zijn met werken.

Visie

Nu deze manier van werken steeds meer vorm begint te krijgen en onderlinge relaties worden opgebouwd, is het voor ons mogelijk om ons bezig te houden met onze visie. De visie is om werkgelegenheid te creëren in Kraeng Kroh. Ook willen we ons richten op de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen die makkelijk aangeleerd kunnen worden. We focussen ons op preventief werken binnen de families die in Chaiyaphum wonen. We onderwijzen hen over de realiteit wat betreft het werken in Bangkok, maar vooral ook in Pattaya. We wilen graag zien dat de onderlinge relaties worden versterkt zodat de gemeenschap kan groeien in eenheid. We ondersteunen dit proces van harte. We vormen kleine groepen voor gelovigen om hen op te bouwen in hun christen zijn. Ook proberen we de verbinding te leggen met de al bestaande kerken, zodat de christenen in Chaiyaphun zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen draaien in de kerken.