Over ons

Visie

Het Tamar Center wil uitreiken naar de vrouwen die in de bars werken, fungeren als een baken van hoop in Pattaya en in de levens van de vrouwen. Er zijn verschillende manieren waarop het Tamar Center contact legt met de vrouwen die in de bars werken.

Zo staat in een van de drukste barstraten van Pattaya het ‘outreach gebouw’ van het Tamar Center. Deze locatie geeft ons de mogelijkheid om vrouwen te leren kennen die in de aangrenzende bars werken. Daarnaast reikt het Tamar Center op vier andere manieren actief uit naar de vrouwen.

Pattaya

Map of ThailandPattaya is gelegen aan de oostkust van Thailand, 165 km ten zuidoosten van Bangkok. Het gemeentelijke gebied heeft een bevolking van 1.000.000, maar tijdens toeristisch seizoen is dit aantal meer dan verdubbeld.

Pattaya; nu een grote bruisende stad die beroemd is als de zon-, zee- en seksbestemming, was een klein vissersplaatsje aan de oostkust van Thailand. Tijdens de Vietnam-oorlog was Pattaya een plaats voor rust en ontspanning. Terwijl de rijke soldaten zochten naar ontspanning, werden de meisjes uit alle delen van het land gestuurd om in hun behoeften te voorzien. Toen de oorlog eindigde, keerden vele oorlogsveteranen terug naar Pattaya. Dit was het begin van de bar-industrie.

De meisjes die werkzaam waren in de barren in Pattaya keerden terug naar hun dorpen met een buitenlandse man. Een buitenlandse man betekent economische steun voor het hele gezin. Op deze manier werd de droom om hetzelfde geluk te vinden door het hele land verspreid. Men richtte zich op het geld en het vinden van een buitenlandse man, in plaats van de realiteit van het werk in Pattaya. De vrouwen trekken dan ook massaal naar Pattaya, op zoek naar financiële zekerheid.

De meerderheid van de vrouwen komt uit Issan, de noordoostelijke regio van Thailand. Issan is de armste regio van Thailand. Mensen leven van het land, meestal in de vorm van rijstteelt. De landbouw is seizoensgebonden werk en veroorzaakt daardoor grote werkloosheid tijdens de rest van het jaar. Veel meisjes trouwen jong. Wanneer het huwelijk uit elkaar valt worden ze achtergelaten als enige verzorgers van hun kinderen en de ouder wordende ouders. Ze zijn wanhopig.

Ze reizen naar Pattaya, op zoek naar geluk en financiële zekerheid. In plaats daarvan vinden ze prostitutie en eenzaamheid. Ver weg van hun familie en vrienden verlangen veel meisjes wanhopig naar liefde, comfort en hulp om alternatieve werkgelegenheid te vinden.

Issan

De Issan streek in het noordoosten van Thailand is het armste gebied van het land. Er leven hier ruim 22.000.000 mensen, die voornamelijk van de akkerbouw leven. Akkerbouw is seizoenswerk waardoor er grote werkeloosheid ontstaat in de overige tijd van het jaar. Veel jonge mensen verlaten het platteland voor de grote steden op zoek naar financiële zekerheid.

Veel vrouwen zijn jong getrouwd en als hun huwelijk stukloopt zijn zij de zorgdragers voor de kinderen en hun ouder wordende ouders. Zij dragen een grote financiële verantwoordelijkheid. Door minimale schoolopleiding en weinig werkervaring lijkt er maar een oplossing; naar Pattaya gaan om een westerse man te vinden. Ze horen vaak verhalen van andere vrouwen die een liefdevolle man vonden om hen te onderhouden. Ze hopen dat dit sprookje hen ook zal overkomen. Als ze eenmaal in Pattaya aankomen worden ze geconfronteerd met de werkelijkheid van het werken in de bars als prostituee.

Pattaya - United Christian Missions

Vanaf de start heeft het Tamar Center het belang gezien om samenwerking te bevorderen met de christenen in Pattaya; om naast elkaar te staan en elkaar te steunen. Het Tamar Center ziet elke kerk en elke organisatie als een belangrijk onderdeel in het bereiken van de mensen in Pattaya. Het Tamar Center wil een atmosfeer creëren waarin men elkaar ondersteunt en gebruik maakt van elkaars krachten.

Het Tamar Center startte United Christian Ministries. Elke woensdagmorgen komen de kerken en organisaties samen voor een tijd van gebed en aanbidding. Er wordt voor elkaar gebeden en lief en leed wordt gedeeld.

Pattaya - Praise

In 2003 besloten verschillende kerken en organisaties om een stap verder te gaan in de samenwerking om een zegen voor de stad te zijn. Er was een groot verlangen om de stad te vullen met aanbidding en liefde. Het idee voor Pattaya Praise was geboren.

Pattaya Praise is een jaarlijks evenement, waarbij christenen uit de hele wereld worden uitgenodigd om God te aanbidden. Elk jaar wordt er een ander onderdeel van de samenleving centraal gesteld; scholen, bars, gemeentehuizen, sloppenwijken, enz. Het is een evenement vol creativiteit en het doel is om de bevolking in Pattaya te dienen.

 

Over Stichting Tamar Center Thailand

Deze Nederlandse stichting heeft als doel om de belangen van het Tamar Center in Thailand te behartigen. De stichting tracht haar doel te bereiken door op een zo breed mogelijke manier bekendheid te geven aan het werk van het Tamar Center, o.a. door informatie te geven op markten, evenementen en middels de website en de verkoop van Tamar-producten ten behoeve van het Tamar Center in Thailand. De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24346554.

Het BTW nummer is: NL 812161555

Op 1 januari 2016 bestond het stichtingsbestuur uit de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter: Mw. E. Sturrus
  • Secretaris: Mw. I. Oskam
  • Penningmeester: Mw. M. Zirkzee
  • Bestuurslid: Mej. M. Rietveld

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun inzet. Wel kunnen bestuursleden kosten, gemaakt in de uitoefening van hun functie, vergoed krijgen door de stichting.

Het beleidsplan 2015-2018 is hier te downloaden.

Het jaarverslag 2015 is hier te downloaden.

Bent u geinteresseerd in het werk van deze stichting, en hoe deze bijdragen aan het werk van het Tamar Center in Thailand, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Mevrouw Elly Sturrus door te mailen naar: center.tamar@gmail.com.

De onderstaande informatie film van het Tamar Center geeft een goede indruk van het werk van het Tamar Center in Pattaya.

Tamar Center info film from Martijn Godeke on Vimeo.